Astroloji hakkında bilgiler

Astroloji hakkında bilgiler

Astrolojininsadece burçlardan ibaret olduğunu düşünüyorsanız bu yazıyı mutlaka okumalısınız. Astrolojininsadece burçlardan ibaret olduğunu düşünüyorsanız bu yazıyı mutlaka okumalısınız.

Astroloji nedir?

Astroloji insanoğlu var olduğundan beri var olan gökyüzünde bulunan gezegen ve yıldızların yeryüzünde bulunan insanlar üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Astroloji bilimler içerisinde en eski olanıdır. Astroloji dönemleri, şanslı zaman dilimlerini, doğum zamanı için kısıtlı durumları ya da gecikmeleri göstermektedir. Astroloji Astronomi bilimi ile iç içe olmakla birlikte bazı temel noktalardan ayrışmaktadır. En önemlisi ise astronomi nesnel bir bilimken astrolojinin öznel bir bilim olmasıdır. Astroloji Dünya'dan gökyüzüne bakarak çeşitli yorumlar sunar. Astrolojide 12 burç bulunmakla birlikte Koç burcu ile başlar ve Balık burcu ile biter. Burçlar evleri ayırmaya yarar ve her evi bir burç yönetir.

Astrolojinin tarihçesi

Astroloji insanlık tarihinin varoluşu kadar eski bir bilim dalıdır. Tarihçiler tarafından yapılan araştırmalara göre birçok farklı uygarlık astroloji ile birbirinden bağımsız olarak ilgilenmiştir. Mısır, Babil, Çin, Hint, Roma, Yunan, Arap ve Maya bu uygarlıklardan sadece birkaçıdır. İlk astrologların kim olduğu bilinmese de bulduklarını ilk kaydedenlerin Kaldeliler olduğu bilinmektedir. Çin, Hindistan ve Maya uygarlığı M.Ö 2000 yıllarında astroloji bilimini kullanmaktaydı. Araplar da M.S 8.yüzyılda astrolojiyi kullanmaktaydı. M.S 180 yılında ise Yunan Matematikçi ve astronom Ptolemy astrolojiyi bugünkü haline getirmiştir.

Astroloji ne işe yarar?

Astroloji sayesinde insanlar eksik yönlerini ya da kadersel potansiyelini kehanete dayanmadan öğrenebilmektedir. Astroloji öncelikle kişinin kendini tanımasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra astroloji adeta hayata tutulan bir ayna gibidir. Bireylerin yaşadığı gezegenleri takip ederek önünü görmesini ve olacaklara karşı hazırlıklı olmasını sağlar. İnsanoğlu gelecekte kendini bekleyen yeteneklerini astroloji sayesinde öğrenebilir. Astroloji karakterimiz ve kaderimiz arasında bağlantı kurmayı sağlar. Kısacası astroloji yaşamın sosyal, ekonomik, politik, duygusal ve diğer yönlerinin incelenmesinde ve tahminlerde bulunulmasında önemli rol oynar.

Astroloji bir nevi yıldız falcılığıdır. Yıldızların hareketlerinden yola çıkarak birtakım yorumlar yapılır. Binlerce yıllık bilgilere dayanan astroloji insanların kendilerini ve başkalarını anlamasını sağlamaktadır. Astrolojinin temelini ise sembolleri kullanarak akıl yürütme ve tümevarım oluşturmaktadır. Başka bilim dallarıyla da ilişkisi bulunan astroloji sayesinde insanın doğum haritası kullanılarak insanın kişiliği, alışkanlıkları, fiziksel sorunları, yetenekleri ve diğer olgular hakkında tespitlerde bulunulmaktadır. Bu noktada astroloji kişinin kendini geliştirmesini, güçlü yanlarını görmesini ve ilerlemesini sağlar.

Astroloji ve Burçlar

Astrolojide en önemli gezegen Güneştir ve burçlar üzerinde önemli etkisi vardır. Astroloji günlük burç yorumlarının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra aşk ve sevgi konusunda da eş seçimleri açısından yardımcı olmaktadır. Astroloji alanında en çok karşılaşılan sorulardan birisi burçlar ve yükselen burçtur. Burç uyumu denildiğinde kişinin başkası ile olan uyumu anlaşılmalıdır. Yani burcu ile yükselen burcu arasındaki uyum değil. Haliyle burçlar da insanlara karakteristik özellikleri, aşk ve geleceğe dair beklentileri hakkında bazı bilgiler verir. Astrolojinin türleri de bulunmaktadır. Kısaca astroloji türleri şunlardır;

 • Devletler ve politik astroloji
 • Şehirler astrolojisi
 • Hükümdarlar astrolojisi
 • Ülkeler astrolojisi
 • Meteorolojik astrolojisi
 • Bireysel astroloji
 • Seçim astrolojisi
 • Davranış astrolojisi
 • Kalıtım astrolojisi
 • Tıbbi astroloji
 • Aile astrolojisi
Astroloji insan yaşamında en önemli bilimler arasında yer almakla birlikte burçlar, yıldızlar ve sabit yıldızlar gibi belirgin bilgileri sunmaktadır. Astroloji evrende bir uyum olduğunu öne sürmektedir. Amacı ise gezegenlerdeki hareketlerin insanlar üzerindeki etkilerini göstermektir. Bu sayede insanlar bir sonraki adımlarını ne şekilde atmaları gerektiğini ve nelere karşı dikkatli olmaları gerektiğini çözebilirler. Astroloji insan yaşamını kolaylaştıran ve yön veren bir bilim dalı olarak görülmektedir.