Tarot falının kökeni

Tarot falının kökeni

Tarot falının tarihi kökeni
Tarot Falı İlk Ne Zaman Ortaya Çıktı?
Tarot Falı Hangi Ülkede Ortaya Çıktı?
Tarot Falı Hangi Amaç ile Tasarlandı?
Tarot İlk Tasarlandığında Kaç Tane Kart Vardı?

Tarot falının tarihi kökeni oldukça ilginç bilgilere yer verir. Kahve falı kadar popüler olan tarot falı herkes tarafından merak edilen bir fal türüdür. Bazı kişiler baktırmak isterken bazıları ise kartları kendileri yorumlamak ister. Bu konuda uzmanlaşmak isteyen birçok insan bulunur. Tarihi Orta Çağ’a kadar uzanan tarot falının gelişimi oldukça ilginçtir. Tarot falı ortaya çıktığı ilk günlerde kehanet haberi olarak kullanılıyordu. Kehanetleri söylemek, aktarmak ve ortaya çıkarmak amacı ile kullanılan kartlar günümüzde de aynı güdü ile yorumlanmaya devam ediyor.

Tarot Falı İlk Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Tarot kartlarının ortaya çıkışı 1400’lü yılları kapsar. Bu yıllarda kehanet, gelecekten haber ve cadılık gibi unsurlar için kullanılırdı. Ancak cadılık müessesi çok daha farklı ve derin bir konudur. Birçok kadın tarot kartı kullandığı için cadı olarak suçlanmış ve yakılmıştır. Tarihte kadınların uğradığı zulümler arasında yer alan bu kartlar günümüzde hala kullanılmaktadır. Tarot kartları 1400’lü yıllarda ortaya çıksa da gelişimi 1700’lü yılları bulmuştur. Gelişim olarak bahsedilen ana unsur ise tarot kartlarının dünya çapında yayılması ve kartların değiştirilmesidir. Tarot kartlarının ortaya çıktığı yüzyıl 14. Yüzyıldır. Kartın son halini alarak tüm dünyada yayılmaya başlaması ise 18. Yüzyıla kadar devam etmiştir. Tarot falının dünya çapında yayılmasını tetikleyen birçok unsur vardır. Bu yüzyıllar arasında ticaretin gelişmesi, deniz yollarının daha kullanılabilir hale gelmesi ve bunlara benzer sebepler ile tarot falı üretildiği ülkeden çok uzaklara taşınmayı başarmıştır

Tarot Falı Hangi Ülkede Ortaya Çıktı?

Tarot falı İtalya’da ortaya çıkan bir fal türüdür. Tarot kartları ilk olarak 15. Yüzyıl İtalya’sında ortaya çıkmıştır. İtalya’da o dönem orta çağ dönemiydi ve büyü, fal, kehanet ve cadılık gibi konular gündemdeydi. Farklı kaynaklar incelendiğinde ise İtalya’dan çok daha eski dönemlerde Eski Mısır’da ortaya çıktığı da söylenir. Üzerindeki renkler, semboller ve yorumlar Eski Mısır geleneklerine daha uygun olsa da bu tartışma canlılığını korumaktadır.

Tarot Falı Hangi Amaç ile Tasarlandı?

Tarot falının amacı gelecek hakkında yorumda bulunmaktadır. Kehanetleri yorumlama noktasında bir araç olarak da kullanılan tarot falı, genellikle kişilerin ve devletlerin geleceği hakkında bilgi verir. Bu bilgi, sürdürülebilir bir bilgi değildir. Yorumcuya, yorumcunun deneyimine ve kartların anlamlarına göre farklı söylemler ortaya çıkabilir.

Tarot İlk Tasarlandığında Kaç Tane Kart Vardı?

Tarot kart sayısı günümüzde 22’dir. İlk tasarlandığı zaman kart sayısının daha farklı olduğu tahmin edilse de tam bir sayı söylemek mümkün değildir. Tarot kartlarında yer alan semboller ile birçok yorumda bulunmak ve geleceği öngörmek mümkündür. Tarot falı iki bölümden oluşur. Büyük Arkana 22 kart, Küçük Arkana ise 56 kart ile hazırlanmıştır.